Tentamensutlämning

Är du intresserad av att hämta ut en rättad salstentamina? Gå in under tentamensutlämning för att se öppettiderna samt vilka tentamina som finns att hämta ut.

Kursintroduktion

Här kan du läsa den kursintroduktion som är för alla nyantagna studenter, eller för den som vill uppdatera sig lite.

Kursintroduktion HT2014

Välkommen till Blåsenhus

       

I Blåsenhus lokaler bedrivs undervisning för cirka 3 500 studenter och deltagare i andra verksamheter. Det är cirka 300 personer som har sin arbetsplats i Blåsenhus.

Här utbildas bland annat lärare, personalvetare och psykologer, men här sker också forskning, fortbildning och utbildningar för universitetets egen personal.

________________________________________________________________

Besöksadress: von Kraemers Allé 1A, 752 37 Uppsala

Postadress: Intendenturen Blåsenhus, Box 2136, 750 02 Uppsala

Leveransadress: von Kraemers Allé 1E, 752 37 Uppsala

Kontaktuppgifter
Reception: 018-471 24 40
Fax: 018-471 24 00
Intendent: 018-471 24 78

Vad göra vid en krissituation?

LARMNUMMER VID ALLVARLIG HÄNDELSE: 018-471 25 00

Uppsala universitets larmnummer ringer du vid risk för, eller konstaderad:

  • allvarlig person-, miljö-, eller egendomsskada
  • skada på universitetets eller den egna verksamhetens goda rykte och profil
  • allvarlig påverkan på institutionens eller universitetets verksamhet

OBS! Vid akut fara för liv, hälsa och egendom: Ring SOS Alarm, 112!