Tentamensutlämning

Är du intresserad av att hämta ut en rättad salstentamina? Gå in under tentamensutlämning för att se öppettiderna samt vilka tentamina som finns att hämta ut.

Välkommen till Blåsenhus

       

I Blåsenhus lokaler bedrivs undervisning för cirka 3 500 studenter och deltagare i andra verksamheter. Det är cirka 300 personer som har sin arbetsplats i Blåsenhus.

Här utbildas bland annat lärare, personalvetare och psykologer, men här sker också forskning, fortbildning och utbildningar för universitetets egen personal.

________________________________________________________________

Besöksadress: von Kraemers Allé 1A, 752 37 Uppsala

Postadress: Intendenturen Blåsenhus, Box 2136, 750 02 Uppsala

Leveransadress: von Kraemers Allé 1E, 752 37 Uppsala

Kontaktuppgifter
Reception: 018-471 24 40
Fax: 018-471 24 00
Intendent: 018-471 24 78

Öppettider i Blåsenhus sommaren 2014

För att veta hur det är öppet i Blåsenhus under sommaren, klicka på Öppettider för mer information.