Öppettider sommaren 2017

Blåsenhus öppettider sommaren 2017

Parkeringskarta

Här finner du den kartan för parkering i området Blåsenhus.

Parkeringskarta

Välkommen till Blåsenhus

       

Lokalerna i Blåsenhus bedriver undervisning för cirka 3 500 studenter och deltagare i andra verksamheter. Det är cirka 300 personer som har sin arbetsplats i Blåsenhus.

Här utbildas bland annat lärare, personalvetare och psykologer, men här sker också forskning, fortbildning och utbildningar för universitetets egen personal.

________________________________________________________________

Besöksadress: von Kraemers Allé 1A, 752 37 Uppsala

Postadress: Intendenturen Blåsenhus, Box 2136, 750 02 Uppsala

Leveransadress: von Kraemers Allé 1E, 752 37 Uppsala

Kontaktuppgifter
Reception: 018-471 24 40
Fax: 018-471 24 00
Intendent: 018-471 24 78

Introduktionsdag

PowerPointpresentation från introduktionsdagen

Informationsfolder

Här kan du läsa den informationsfolder som ger dig matnyttig information om Blåsenhus

Vad göra vid en krissituation?

LARMNUMMER VID ALLVARLIG HÄNDELSE: 018-471 25 00

Uppsala universitets larmnummer ringer du vid risk för, eller konstaderad:

  • allvarlig person-, miljö-, eller egendomsskada
  • skada på universitetets eller den egna verksamhetens goda rykte och profil
  • allvarlig påverkan på institutionens eller universitetets verksamhet

OBS! Vid akut fara för liv, hälsa och egendom: Ring SOS Alarm, 112!