Tjänstecykel

Har du ett möte på annat campusområde eller ska uträtta ärenden kopplat till ditt arbete? Ur ett miljö- och hälsoperspektiv är cykeln ett bra alternativt färdsätt.

Som anställd på Blåsenhus har du därför möjlighet att låna en tjänstecykel. Vi har 9 st. cyklar, varav 2 st. är elcyklar. Vintertid har elcyklarna vinterdäck.

Välkommen till receptionen vid lån av tjänstecykel - här hämtar du cykelnyckeln, cykelhjälm och reflexväst. Här får du också hänvisning om var cyklarna står parkerade. Lånar du en elcykel ska batteriet tas med. Därför finns det en tygpåse i cykelkorgen som du kan ta med och förvara batteriet i.

Cykelvänlig arbetsplats

Uppsala universitet vill uppmuntra sina medarbetare att cykla till och från jobbet eller i tjänsten. Genom Uppsala kommuns satsning "cykelvänlig arbetsplats" kan medarbetare vid Blåsenhus förbättra sin hälsa och bidra till bättre miljö. Blåsenhus har deltagit i projektet sedan 2015. Läs mer på www.uppsala.se/kampanjsidor/cykelvanlig-arbetsplats.

Läs gärna reportaget om cykelvänlig arbetsplats som det skrevs om i nummer 5 av Universen.

Diplom och ranking