Blåsenhusbiblioteket

Blåsenhusbiblioteket är ett ämnesbibliotek för psykologi, pedagogik och utbildningsvetenskap. Vi har biblioteksservice till forskare, lärare och studenter vid Uppsala universitet och erbjuder undervisning i bland annat informationssökning och referenshantering.

I biblioteket hittar du aktuell kurslitteratur, forskningslitteratur, vetenskapliga tidskrifter med mera.

  • Sök- och skrivguider – Hitta artiklar, böcker, ämnesdatabaser, uppslagsverk och mycket mer inom psykologi, pedagogik och utbildningsvetenskap i våra ämnesguider.
  • Bibliotekets webbplats – Sök och hitta böcker, artiklar och avhandlingar med mera, se bibliotekets öppettider och kontakta oss via Fråga biblioteket.

Låna böcker

Önskar du låna böcker på biblioteket ska du först registrera dig som ny låntagare via bibliotekets registreringssida. Lånekortet är ditt campuskort.

Öppettider

Se öppettiderna för ämnesbiblioteken på Uppsala universitet.