Blåsenhusbiblioteket

Blåsenhusbiblioteket är ett ämnesbibliotek för psykologi, pedagogik och utbildningsvetenskap. Vi har biblioteksservice till forskare, lärare och studenter vid Uppsala universitet och erbjuder undervisning i bland annat informationssökning och referenshantering.

I biblioteket hittar du aktuell kurslitteratur, forskningslitteratur, vetenskapliga tidskrifter med mera.

  • Sök- och skrivguider – Hitta artiklar, böcker, ämnesdatabaser, uppslagsverk och mycket mer inom psykologi, pedagogik och utbildningsvetenskap i våra ämnesguider.
  • Bibliotekets webbplats – Sök och hitta böcker, artiklar och avhandlingar med mera, se bibliotekets öppettider och kontakta oss via Fråga biblioteket.

Öppettider

Se öppettiderna för ämnesbiblioteken på Uppsala universitet.