Intendenturen i Blåsenhus

Blåsenhus

Campus Blåsenhus ägs och förvaltas av Akademiska Hus Uppsala. Läs gärna husguiden som informerar om fastigheten.

Universitetets larmnummer: 018-471 25 00

Uppsala universitets larmnummer ringer du vid risk för, eller konstaderad:

  • allvarlig person-, miljö-, eller egendomsskada
  • skada på universitetets eller den egna verksamhetens goda rykte och profil
  • allvarlig påverkan på institutionens eller universitetets verksamhet

Om det behövs akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, vänligen uppge följande:

  • Ditt namn
  • Plats (Uppsala universitet, Blåsenhus, von Kraemers allé)
  • "Vi behöver väktarstöd omgående på grund av..."

 Obs! Vid akut fara för liv, hälsa och egendom ska SOS Alarm kontaktas!
(00)112
00 gäller om du ringer från en fast telefon

 Mer information om säkerhetsarbetet på Uppsala universitet

Ventilationsknapp

Ordinarie ventilation är aktiverad måndag till fredag kl. 06.00 - 16.30.

Önskas ventilation övriga tider kan den aktiveras via knappar som finns utplacerade i korridorerna på respektive våningsplan. Ventilationen är då igång i aktuell huskropp under 2 timmar. 

Källsortering på Blåsenhus

Det finns möjlighet att återvinna avfall i de återvinningskärl
som finns placerade i Blåsenhus. Förutom möjligheten att slänga brännbart material finns det kärl för komposterbart, plast, kartong, glas samt metall.

För större emballage som skall återvinnas, vänligen besök receptionen. Inne i intendenturkorridoren finns en återvinningscentral.