IT på Blåsenhus

Här finns länkat till de IT-enheter som är placerade i Blåsenhus:

Enheten för användarstöd och e-lärande, IT-avdelningen

E-lärande

Enheten för systemutveckling

Studentportalen

Laborativa lärosalen

Laborativa lärosalen