Pedagogdagen 2019

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier samt LÄRA anordnar mässa i entréhallen.

Pedagogdagen är en utbildnings- och arbetsmarknadsdag för lärarstudenter och studerande inom pedagogik och didaktik. Pedagogdagen anordnas genom ett samarbete mellan sektion LÄRA (under Uppsala Studentkår) och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.