Blåsenhus har diplomerats som cykelvänligarbetsplats!

2017-12-19

Sex av Uppsala universitets campus är diplomerade som cykelvänliga arbetsplatser.

Från nummer 5 av Universen finns ett reportage där det går att läsa mer.