Hitta här på Blåsenhus

Innehåll:

Byggnaden Blåsenhus består av sju stycken huskroppar. De är numrerade 10-14 samt 21 och 24. Kartan nedanför visar hur du kan hitta i huset.

Observera att passage kan ske från ett trapphus men leda till en annan huskropp. Tillträde till hus 14 och hus 24 är sådana exempel.

För att komma i kontakt med anställda i Blåsenhus rekommenderas telefon- eller mailkontakt då många av arbetskorridorerna är låsta för passage. Gå förbi receptionen för hjälp eller gör en sökning i det högra sökfältet på http://katalog.uu.se/

 Entréhallen:

 • Hörsal Betty Pettersson (14:031)

 • Blåsenhusbiblioteket 

 • Receptionen

 • Restaurang Feiroz

 Nedanför stora trappen i entréhallen:

 • Hörsal Bertil Hammer (24:K104)

 • Hörsal Eva Netzelius (10:K102)

 • Hörsal Gunnar Johansson (14:K120)

 • Studentdatorer

 • Tentamensutlämning, 11:K111

 • Tyst läsrum, 11K:103

 • Vilrum - Tillträde ges av receptionen

 Hus 10:

Hus 10 är den mittersta delen av byggnaden. Den går från Eva Netzelius-salen och rakt upp till våningsplan 3.

 • Rotundan - Studieplats för studenterna, plan 1

 • Uppsala universitets laborativa lärosal
  (Passage via hus 21 till hus 10 plan 2. Stora "tefatet")

 Hus 11:

 • Datorsal, 11:131

 • Lärosalar, plan 1 och 2

 • Grupprum, plan 1 och 2

 • Bildsal, plan 2

 Hus 12:

 • Musik-, drama- och tekniksalar, plan 0

 • Kursdministrativ korridor för EDU*, plan 1

 • Postrum till anställda på EDU*, plan 1

 • Studievägledning för dig med behov av särskilt stöd samt fristående kurser på grundnivå, 12:122

 • Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram), 12:106

 • Kylskåp och microvågsugnar, plan 1

 • Lärosalar, plan 1 och 2

 • Gradängsalar, 12:128, 12:228

 • Grupprum, plan 1 och 2

 Hus 13:

 • Hörsal Sydney Alrutz (13:026), plan 0

 • Psykologmottagning, plan 0 med entré från Plantskolegränd

 • Kylskåp och microvågsugnar, plan 1

 • Kursadminstariv korridor för Inst. för Psykologi, plan 1

 • Postrum till anställda för Inst. för psykologi, plan 1

 • Datorlab, plan 1

 • Barn- och babylab, plan 2

 Hus 14:

Hus 14 är den långa glaskorridoren som sträcker sig från Betty Pettersson till utgången mot Plantskolegränd. All passage som rör hus 14 på plan 1, 2 eller 3 måste gå via trapphus 11, 12 eller 13.

 • Coffeeshop, plan 0

 • Pentry - 2 stycken. Kylskåp, microvågsugnar och diskhon, plan 0

 • Tyst läsrum, 14:016

 • Studievägledning EDU*
  (Passage via hus 11 till plan 1. Ut från tapphuset, ta till höger)

 • Masterprogram i pedagogiskt ledarskap och utbildningsvetenskap, 14:146
  (Passage via hus 11 till plan 1. Ut till vänster)

 • Fristående kurser på avancerad nivå, 14:146
  ​(Passage via hus 11 till plan 1. Ut till vänster)

 • Studievägledning Inst. för psykologi
  (Passage via hus 13 till plan 3. Ut från trapphuset, ta till vänster)

 • Sammanträdesrum 14:114, 14:213, 14:327, 14:360 (Passage via hus 12)

 • Tupprummet (14:340), sammanträdesrum 14:341 (Passage via hus 11)

 Hus 21(24):

Hus 24 är den sektion som går från Bertil Hammer på källarplanet och rakt upp till våningsplan 3. Det trapphus som är märkt  Hus 21 används alltså både för att komma till rum i hus 21 och hus 24.

 • Andrum (24:104)

 • Datorsalar, 21:133, 21:134, 21:135

 • Tyst läsrum, 21:132

 • Lilla matsalen, plan 1

Enheten för universitetspedagogik (UP) sin verksamhet i hus 21 på plan 2. Där går det att finna deras undervisningslokaler.

Lärosalar och grupprum tillhörande UP:

 • Kulingen (21:233)

 • Brisen (21:234)

 • Lugnet (21:235)

 • Stormen (21:236)

 • Orkanen (21:241)

*Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier