Bokning av lokaler, konferensbokningar

Bokning av salar i Blåsenhus

Önskar man boka en undervisningssal eller sammanträdesrum på Blåsenhus kan man ta kontakt med våra lokalbokare på lokalbokning@edu.uu.se. Mer information om våra salar finns under salar i Blåsenhus.

Laborativa lärosalen

Den laborativa lärosalen är tillgänglig för hela universitetet och kan användas kostnadsfritt vid undervisning och seminarier. Hur du bokar den laborativa lärosalen kan du se på bokningssidan.

Om du önskar att titta hur det ser ut i den laborativa lärosalen så kan du besöka sidan  som visar en 360˚ panoramasida av lärosalen. Där har du möjlighet att skapa dig en uppfattning om hur det ser ut inne i den laborativa lärosalen. Ett annat tips är att varje onsdag kl. 14.00–16.00 besöka lärosalen när den är öppen för anställda för att se vad salen har att erbjuda. Då finns det möjlighet att testa tekniken eller diskutera pedagogik med den kunniga personalen. Har du fler frågor går det bra att ta kontakt genom att skicka ett mail till info@ull.uu.se

Den laborativa lärosalen är centralt placerad i campus Blåsenhus på våningsplan två. I lobbyn går det att se salen "sväva" i taket. För att ta dig dit, ta trapporna/hissen i Hus 21 vid receptionen, eller hus 11 till plan 2. Gå upp på bron som leder in i salen. Rumsnumreringen är 10:203.

Välkommen med din bokning!

Konferens

Vid intresse för att boka en konferens på Blåsenhus, vänligen maila till intendent@blasenhus.uu.se med din förfrågan.

Lilla matsalen

I Blåsenhus finns ett rum som går under namnet "Lilla matsalen"(21:137). Bokningar som gäller mellan 10.00 - 14.00 görs genom restaurang Feiroz. Du kan maila din förfrågan till kontakt@restaurangfeiroz.se. Se gärna de menyförslag som finns till Lilla matsalen.

Övrig tid bokas Lilla matsalen genom lokalbokningen, lokalbokning@edu.uu.se.

Videokonferens

Blåsenhus erbjuder möjligheter för videokonferens. Om du behöver ett rum för videokonferens behöver vi veta vilken slags videokonferens det gäller:

En videokonferens innebär en telebildssändning med utrustning med codec som klarar H323. Denna utrustning finns i Blåsenhus i en föreläsningssal (Eva Netzelius, 125 platser) samt ett sammanträdesrum (24:307) med max 10 platser. Typisk motpart är Campus Gotland eller annat universitet/högskola. Om du behöver annan rumsstorlek än 125- respektive 10 platser så finns motsvarande utrustningar i den laborativa lärosalen i Blåsenhus eller vid andra platser inom Uppsala universitet, förslagsvis i Engelska Parken.

Har mottagaren inte tillgång till en videokonferensutrustning utan bara sitter vid en dator så är det frågan om ett Adobe Connect-möte. Detta kan vi ordna i alla lokaler genom att vi ställer dit en web-kamera, mikrofon och vid behov även högtalare. Du behöver förutom att göra en lokalbokning då även ha kontakt med dataservice@blasenhus.uu.se så att vi kan hjälpa dig med förberedelserna för mötet.