Bildgalleri

Här kan du få en uppfattning om hur våra salar i Blåsenhus ser ut. Bl.a. vilken möblering som finns i de olika salarna. Klicka på respektive salstyp för att se bilder.

Hörsalar

Lärosalar