Undervisningssalarna i Blåsenhus

Lärosalar

Blåsenhus har 20 st. lärosalar där 18 av dessa är möblerade i skolsittning. De två andra salarna är så kallade Case-salar (se bild) vilket innebär en fast möblering i hästskoform för att stimulera en öppen diskussion. Case-salarna tar 36 personer.

Lärosalarnas kapacitet varierar lite i storlek.

24 personer, 2 st. salar
30 personer, 1 sal
36 personer, 13 st. salar
42 personer, 1 sal
52 personer, 1 sal

Utöver lärosalarna finns det dessutom specialsalar för bild-, teknik- musik- och dramaundervisning samt datorsalar. 

Teknisk utrustning i lärosalarna

Alla lärosalar innehåller hjälpmedel som hörslinga, interaktiv skrivtavla (Smartboard, se bild) och möjlighet till att ansluta video och ljud. Du kan även ansluta din bärbara dator för att visa upp din presentation eller logga in på datorn i salen för att använda Notebook-programmet. Inloggningen på de stationära datorerna sker med användar-ID samt lösenord A. För den som vill lära sig mer om vad smartboard är och hur det kan användas kan läsa mer om det genom att klicka på; smartboard.

Hörsalar

I Blåsenhus finns det fem hörsalar i olika storlekar. Salarna är namngivna efter tidigare betydelsefulla personer inom Uppsala Univeristet.

Eva Netzelius, (10:K102) – 125 platser
Född 1909, död 2006 i Uppsala.
Eva blev förskollärarutbildningens första rektor 1962.

Gunnar Johansson, (14:K120) - 125 platser

Bertil Hammer, (24:K104) - 96 platser, Case-sal

Betty Pettersson, (14:031) - 64 platser

Sydney Alrutz, (13:026) - 64 platser

Teknisk utrustning i hörsalarna

Hörsalarna är utrustade med två stycken projektorer. Det gör att du kan välja att visa bild från bara en eller båda projektorerna samtidigt. Alla hörsalar är utrustade med en stationär dator, men även en dokumentkamera som det går att projecera från. Det finns så klart även möjlighet att visa något från en medtagen laptop och koppla in i någon av de två VGA-sladdar som finns. Således finns det flera olika kombinationer att visa bild från projektorerna.

För den som önskar finns det även tillgång till två "myggor" samt två handmikrofoner i alla hörsalar. Två av dessa fyra mikrofoner kan användas samtidigt och de måste användas när man vill slå på hörslingan som finns inne i hörsalarna. I Eva Netzelius-salen finns det dessutom möjlighet för åhörarna, att vid eventuella frågor till föreläsare eller moderator, använda de mikrofoner som är utplacerade vid åhörarplatserna. För moderatorerna finns det totalt fyra stycken bordsmikrofoner på bordet längst fram i salen, samt en vid talarstolen.

OBSERVERA att all förtäring är förbjuden i samtliga hör- och lärosalar.