Personlig service på Blåsenhus

Receptionen

Placerad i den stora entréhallen finner du receptionen. Dit kan du vända dig för information och service.

Som besökare, bokare och gästlärare kan du bl.a. få hjälp med:

 • att få kontakt med personal i byggnaden
 • att hitta till hör- och lärosalar
 • att låna passerkort som behövs vid tillträde till hör- och lärosalar vid bokning
 • instruktioner samt hjälp med hur du använder tekniken i hör- och lärosalarna
 • köpa profilprodukter

Studenter kan få bl.a. få hjälp med:

 • att hitta till hör- och lärosalar
 • att söka efter personal (lärare)
 • att kvittera ut ett passerkort
 • att kvittera ut en engångskod för användarkonto
 • att köpa kompendier till kurser
 • att köpa pennor, radergummi, pärmar, skrivblock m.m.

Vid betalning går det bra att betala med kontant och betalkort i receptionen.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 018-471 24 40
Fax: 018-471 24 00
E-post: reception@blasenhus.uu.se