Dataservice på Blåsenhus

All hantering av datorer och IT i Blåsenhus sker av dataservice.

För felanmälan, beställningar av datorer, beställningar av andra IT-produkter och tjänster se; Felanmälan och beställningar på Blåsenhus

Vanliga frågor:

Kan jag inte beställa på egen hand?
- Om du kan upphandlingsreglerna, vet hur produkten fungerar i nätverket samt är beredd på att vänta på installationen så kan du göra det på egen hand.

Varför köper ni så dyra datorer - jag kan hitta en på stan för halva priset!
- Skillnaden mellan konsumentdatorer och arbetsdatorer handlar om vad som ingår. Komponenter i arbetsdatorerna är dyrare men hållbarare - de skall ju klara av 40 timmar i veckan.