Extra öppethållande på Blåsenhus

Vid undervisning samt event på helger där entrédörrarna behöver vara upplåsta skall ett särskilt dokument fyllas i och lämnas till Leif Eriksson eller Erik Grandin på intendenturen.

Viktigt att tänka på för den person som är lokalansvarig vid tillfället är att inte lämna Blåsenhusfatigheten före öppethållandets sluttid. Det är även av vikt att den som är lokalansvarig informerar verksamhetsdeltagarna om gällande regler för passage av ej upplåsta entrédörrar.

Dokumentet kan du skriva ut genom att klicka på länken, Extra öppethållande  eller hämta ut ett exemplar i receptionen.