Intendenturen på Blåsenhus

Personalen på intendenturen ansvarar för driften av hörsalar, lärosalar, datorsalar samt datorservicen. På intendenturen administreras även nycklar och passerkort, post- och godshantering samt kontakter med Akademiska hus. Det är även till oss du kan lämna dina felanmälningar och där vi på intendenturen inte kan lösa problemet vidarebefordrar vid ärendet till Akademiska hus.

Öppettider

Intendenturen tjänstgör måndag-fredag kl. 07.30-16.00.                      

Stängt kl. 09.00-09.30, 11.00-11.30 samt 14.00-14.30.