Intendenturens personal

Områdesföreståndare är Henrik Edgren, prefekt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. I rollen som områdesföreståndaren är personen ytterst ansvarig för intendenturen och är ordförande i intendenturstyrelsen som består av prefekter och andra representanter för verksamheter i Blåsenhus. 

Intendent

Larsson, Madeleine
Intendent

 Allmänteknik

E-post till intendentur@blasenhus.uu.se
Direktnummer: 018-471 2401

Axebäck, Urban
Tekniker

Eriksson, Leif
Tekniker

Waldenvik, Mikael
Tekniker

Olsson, Bo
Tekniskt biträde

 Dataservice

E-post till dataservice@blasenhus.uu.se
Direktnummer: 018-471 2404

Jansson, Anders
It-samordnare

Eriksson, Leif
Datatekniker

Grandin, Erik
Datatekniker

Thunberg, Peter H
Datatekniker

 Reception

E-post till reception@blasenhus.uu.se
Direktnummer: 018-471 2440

Jalstrand, Andreas
Receptionist