Felanmälningar

Vid åverkan i lokaler eller inventarier

Önskar du att felanmäla åverkan i lokaler eller inventarier går det bra att maila till intendenturen. Skicka ett mail till intendentur@blasenhus.uu.se där du beskriver vad du önskar felanmäla, samt i vilket rum eller utrymme. Vid behov felanmäler vi vidare till Akademiska hus.

Vid felanmälan av datorer


Om du behöver felanmäla en dator, vänligen ange vilken dator det gäller, var den finns och hur felet visar sig. Det kan även gälla problem med utskrifter, nätverk, servrar och liknande. Skicka din felanmälan till dataservice@blasenhus.uu.se.

Kom ihåg att även om du muntligen påtalar fel och liknande – skicka e-post så att vi inte glömmer bort. Vi får bättre möjlighet att göra uppföljningar om anmälan kommer via e-post.