Lokalbokning på Blåsenhus

Lokaler

Schema bokas av respektive institutions lokalbokare. Därefter kan ytterligare lokaler även bokas genom institutionernas lokalbokare. 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier - lokalbokning@edu.uu.se

Insitutionen för psykologi - anna.frick@psyk.uu.se

Lilla Matsalen

Lilla Matsalen (21:137) är reserverad kl. 10.00 - 14.00 för beställningar genom restaurang Feiroz, kontakt@restaurangfeiroz.se. För meny besök hemsidan, www.restaurangfeiroz.se. Förtäring övrig tid bokas genom lokalbokningen.

Videokonferens

Blåsenhus erbjuder möjligheter för videokonferens. Om du behöver ett rum för videokonferens behöver vi veta vilken slags videokonferens det gäller:

Videokonferens innebär telebildssändning med utrustning med codec som klarar H323. Denna utrustning finns i Blåsenhus i en föreläsningssal samt ett sammanträdesrum med max 10 platser. Typisk motpart är Campus Gotland eller annat universitet/högskola. Om du behöver annan rumsstorlek än 125 resp 10 platser så finns motsvarande utrustningar hos Learning Lab i Blåsenhus eller vid andra platser inom Uppsala universitet, förslagsvis i Engelska Parken.

Har mottagaren inte tillgång till en videokonferensutrustning utan bara sitter vid en dator så är det frågan om ett Adobe Connect-möte. Detta kan vi ordna i alla lokaler genom att vi ställer dit en web-kamera, mikrofon och vid behov även högtalare. Du behöver förutom att göra en lokalbokning då även ha kontakt med dataservice@blasenhus.uu.se så att vi kan hjälpa dig med förberedelserna för mötet.