Datorsalar

I Blåsenhus finns det fem stycken datorsalar där studenter kan jobba, förutsatt att ingen undervisning bedrivs. Tillträde till datorsalarna styrs av vilka/-en kurs man läser. De som har tillträde till datasalarna kan komma in med sina passerkort.

Datorsalar

Hus 11 plan 1

Hus 21 plan 1

Det finns även allmänna datorer i bibloteket och i källaren.