Grupp- och seminarierum

Grupprum

Grupprummen i Blåsenhus finns i flera storlekar och vissa har plats för upp till sexton personer. Dessa rum är upplåsta och innehåller ingen teknisk utrustning. Dessa rum kan även bokas av studenterna.

Seminarierum

I Blåsenhus finns det sex stycken seminarierum. Dessa rum påminner om grupprummen, men är utrustade med projektor och är låsta med kortläsare. Ska man använda projektorn i rummet måste man ta med egen dator.

Studenter har inte tillgång till våra seminarierum utan de nyttjas i och med lärarledd undervisning.