Hörsalar

Samtliga hörsalar är utrustade med hörslinga som kan slås på av föreläsaren. Hörsalarna har två projektorer så du kan visa en kombination av datorbild, video eller bild från dokumentkamera.

Med ingång från entréhallen:
Betty Pettersson, 14:031 - 64 platser

Hörsalar nedanför stora trappan i entréhallen:
Eva Netzelius, 10:K102 - 125 platser
Gunnar Johansson, 14:K120 - 125 platser
Bertil Hammer, 24:K104 - 90 platser

I hus 13, plan 0 (längst in i korridoren):
Sydney Alrutz, 13:026 - 64 platser

Om teknisk support krävs, vänligen kontakt Urban Axebäck eller ring 018-471 24 04. För hjälp kvällstid ringer du till kvällsvaktmästaren, 070-167 94 94.

Observera att förtäring ej är tillåten i dessa hörsalar. Studenter har inte tillgång till våra hörsalar, utan de nyttjas i och med lärarledd undervisning.