Lärosalar

Samtliga lärosalar är utrustade med hörslinga som kan slås på av föreläsaren. I lärosalarna finns en Smartboard som är kopplad till en stationär dator. Det går att spela upp både bild och ljud i lärosalarna. Antingen via den dator som är placerad i salen eller med sin bärbara dator. Önskar du låna en dokumentkamera kan den bokas och hämtas i receptionen.

Om teknisk support krävs, vänligen kontakt Urban Axebäck eller ring 018-471 24 04. För hjälp kvällstid ringer du till kvällsvaktmästaren, 070-167 94 94.

Observera att förtäring ej är tillåten i dessa lärosalar. Studenter har inte tillgång till våra lärosalar, utan de nyttjas i och med lärarledd undervisning.

smartboard