Säkerhet och miljö på Blåsenhus

Studenter och anställda ska kunna känna sig trygga på sitt universitetscampus. Blåsenhus har därför tillsammans med Uppsala universitet ett avtal med Securitas Sverige AB. Som en del av servicen finns det vakter som rör sig dagtid i lokalerna på de olika campusområdena. Skulle man se något misstänkt eller bara ha en fråga går det bra att ta kontakt med den Sercuritasvakt som tjänstgör för dagen. Är ingen väktare på plats så går det bra att vända sig till receptionen om man vill rapportera något eller bara har någon fundering kring säkerheten i Blåsenhus.

LARMNUMMER VID ALLVARLIG HÄNDELSE: 018-471 25 00

Uppsala universitets larmnummer ringer du vid risk för, eller konstaderad:

  • allvarlig person-, miljö-, eller egendomsskada
  • skada på universitetets eller den egna verksamhetens goda rykte och profil
  • allvarlig påverkan på institutionens eller universitetets verksamhet

Om det behövs akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, vänligen uppge följande:

  • Ditt namn
  • Plats (Uppsala universitet, Blåsenhus, von Kraemers allé)
  • "Vi behöver väktarstöd omgående på grund av..."

 Observera att vid akut fara för liv, hälsa och egendom ska givetvis SOS Alarm kontaktas!

(00)* 112

*00 gäller om du ringer från en telefon med anknytningsnummer från universitetet

 Checklista vid krissituationer

SOS Alarm

Ambulans, brandkår och polis:

I akuta situationer ring 112. Viktigt om du behöver komma i kontakt med SOS Alarm och ringer från en universitetstelefon så måste du slå 00 för att komma ut på linjen följt av 112.

Receptionen Första Hjälpen

I receptionen finns följande vid kris eller nödsituation:

Plåster

Sårtvättare

Skyddshandskar

Blodstoppare förband

Hjärtstartare

Krislåda med bland annat ljus och diverse information om krishantering