Brand

Skulle det börja brinna, tänk på följande:

  1. VARNA omgivningen om att brand eller annan akut händelse inträffat.
  2. RÄDDA alla som är i omedelbar fara utan att själv ta några onödiga risker och utrym lokalen.
  3. LARMA räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112.
  4. SLÄCK branden om Du bedömer att du klarar av det utan att ta några onödiga risker.
  5. STÄNG in branden. Ställ ABSOLUT inte upp några dörrar!!
  6. ALDRIG någonsin ta hissen vid brand. Använd trapporna!