Källsortering på Blåsenhus

Det finns möjlighet att återvinna avfall i de återvinningsskräl som finns placerade på olika områden i Blåsenhus. Förutom möjligheten att slänga brännbart material finns det kärl för komposterbart, plast, kartong, glas samt metall.

För större emballage som skall återvinnas, vänligen besök receptionen. I intendenturkorridoren finns en återvinningscentral.

Återvinning