Sjukdom/sjukvård

Sjukvårdsupplysningen när du på telefonnummer 1177
Landstinget i Uppsala län http://www.lul.se

Akademiska sjukhuset 018-611 00 00
Webbsida: http://www.akademiska.se

Giftinformationscentralen 08-33 12 31
Websida: http://giftinformationscentralen.se