Utrymningsplan på Blåsenhus

Om ett utrymningslarm går så kommer det gå ut information i högtalarna om utrymning. Uppsamlingsplatsen finns på parkeringsplatsen på innergården (mot Platskolegränd) så gå inte ut mot huvudentrén, von Kraemers allé 1 A då räddningstjänsten kommer den vägen. Det röda området visar på att Blåsenhus är indelat i två brandzoner.

Se till att inte stå intill byggnaden, utan alla ska ses vid den utmarkerade uppsamlingsplatsen. Någon från intendenturen eller brandkåren kommer låta meddela när det är säkert att gå in igen.