Campus management Blåsenhus

Blåsenhus

Campus Blåsenhus ägs och förvaltas av Akademiska Hus Uppsala. Läs gärna husguiden som informerar om fastigheten.

Security at Blåsenhus

Uppsala university has contracted a secure solutions company to provide a safe and secure working environment for all that students, personnel and the public that spend time on our premises.

Securitas Sverige AB delivers security solutions to the University.

 

FOR EMERGENCIES PLEASE CONTACT: 018 471 25 00 

For urgent emergencies of life and death please call 112

Ventilationsknapp

Ordinarie ventilation är aktiverad måndag till fredag kl. 06.00 - 16.30.

Önskas ventilation övriga tider kan den aktiveras via knappar som finns utplacerade i korridorerna på respektive våningsplan. Ventilationen är då igång i aktuell huskropp under 2 timmar. 

Källsortering på Blåsenhus

No information in english