Campuskort

Vad är ett campuskort?

Campuskortet är ett multifunktionskort för inpassering till campusbyggnaden, smidig inloggning på skrivarnalånekort vid universitetsbiblioteken samt funktion för reducerat pris (Taxa 2) vid parkering*. Alla som studerar vid universitetet ska ha ett campuskort.

*Det går även att ladda ner appen Glase till Android eller iPhone för Taxa 2 = ingen kö att stå i vid betalning.

Campuskortet inkluderar ett fotografi på kortinnehavaren och kan därför tydligare knytas till personen. Kortet är inte ett ID-kort i traditionell bemärkelse, men kan användas vid Uppsala universitet som en intern legitimation.

Campuskortet ska kontinuerligt förses med en giltighetsmarkering som visar på att kortet är giltigt, baserat på kursregistreringen/-arna. När giltighetsmarkeringen är på väg, eller har gått ut förser du kortet med en ny markering genom att föra in kortet i någon av de ”kiosker” som står utplacerade på alla campus. Detta görs även första gången, i samband vid utlämnandet.

Hur får jag ett campuskort?

Möjlighet att beställa campuskortet kan göras när din kursregistrering är klar och behandlad vid den aktuella institutionen. Detsamma gäller för reservantagna.

Ansökan om campuskort skickas till studentmailen. Inloggad på Studentportalen, kommer du åt din inkorg.

Instruktioner om hur ett fotografi laddas upp finns inkluderat i mailet.

När fotografiet är godkänt kan campuskortet hämtas ut på valfritt campus - se till att ta med giltig ID-handling.

Varför ett campuskort?

Universitetets lokaler är inte offentliga, men av praktiska skäl hålls stora delar av dessa öppna under en stor del av dygnet. Riskanalyser har på ett tydligt sätt visat på ett flertal risker kopplade till obehörigt tillträde till universitetets lokaler. Ett kort som visar på att de som vistas i våra lokaler verkligen har behörighet bidrar till ökad trygghet. Flertalet lärosäten i Sverige har campuskort.

Fotografi

Ett godkänt fotografi ska följa nedanstående punkter för att godkännas.

 • Fotot ska avbilda kortinnehavaren och vara välliknande.
 • Fotot får vara högst 1 år gammalt.
 • Endast huvudet ska avbildas.
 • Hela ansiktet ska synas och vara avbildat rakt framifrån.
 • Blicken ska vara riktad mot kamerans lins.
 • Ögonen ska vara öppna och väl synliga.
 • Glasögon får inte ge reflexioner eller skuggor.
 • Endast färgfotografier är godkända.
 • Bakgrunden ska vara ljus och neutral
 • Ansiktet ska vara jämnt belyst.
 • Det får inte finnas skuggor i bakgrunden.
 • Huvudbonad får endast bäras av medicinska eller religiösa skäl.
 • Bilden skall ha god skärpa.
 • Mörka eller färgade glasögon får inte bäras.

Fotostudio

Ingen fotografering under sommaren. 6 september är du välkommen åter!

För de som inte har möjlighet att ladda upp ett eget fotografi kan få hjälp i fotostudion, som finns i receptionen.

Fotostudion är endast öppen fredagar kl. 08.00 - 09.00. Ingen tidsbokning krävs.

Regler för campuskort

De uppsatta reglerna för campuskortet säger att:

 • kortet är personligt och får inte lånas ut.
 • pinkoden inte får förvaras tillsammans med kortet.
 • du som är student ska ha en giltighetsmarkering på kortet.
 • det inte är tillåtet att göra anteckningar eller annan åverkan på kortet.

Säkerhet kring campuskortet

BORTTAPPAT CAMPUSKORT

Förlorat campuskort ska spärra snarast möjligt. Gå till uu.se/konto och välj gemensam webbinloggning.


VID IN-/UTPASSERING

 • Se till att stänga dörren efter passage!
 • Du får inte släppa in obehöriga personer i campus.
 • Håll inte dörren öppen - stäng när kortläsaren avger varningssignal!
  Om dörren hålls öppen för länge går ett inbrottslarm och väktare rycker ut.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Läs om hur personuppgifterna behandlas i passersystemet.


UTREDNINGAR

Uppgifter ur passerssystemet kan komma att användas vid utredningar av eventuella brott mot säkerhetsreglerna.

Missbruk kan medföra att kortet dras in.

En sammanställning av riktlinjerna går att läsa i pdf-filen 

Fler frågor?

Se FAQ-sidan för mer information