Affischering på Blåsenhus

All affischering får endast ske på hänvisad anslagstavla och på de allmänna anslagstavlorna.

Affischering är inte tillåten på väggar, dörrar, tak, golv, pelare, inventarier, fönster, entréglas, ej heller i hissar - mer om detta, kontakta intendenturen.

Affischens innehåll/budskap får under inga omständigheter kunna anses ha inslag av nedanstående punkter;

  • utgöra intrång i upphovsrätt, rätt till varumärke, eller andra immateriella rättigheter.

  • innehålla inslag av pornografi, våld eller hets mot folkgrupp.
  • strida mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja såsom exempelvis marknadsföringslagen och god marknadsföringssed.

Vid felaktig affischering tas affischer med samma budskap bort - även de som är uppsatta med tillåten placering.