Andrum

I Blåsenhus finns ett andrum, ett rum för stillhet och eftertanke och som är öppet för alla, oavsett trosinriktning. Var vänlig och respektera varandra i rummet genom att idka bön eller meditation i tysthet och stillhet.

Vidare gäller följande:

  • Det är inte tillåtet att bedriva studier i lokalen.

  • Det är inte möjligt att boka lokalen.

  • All förtäring i lokalen är förbjuden.

  • Glöm ej att stänga av mobilen (alt. ljudlös).

  • Max 6 personer samtidigt i lokalen.

Överträdelser mot ovanstående kan medföra att lokalen stängs.  

För att hitta till andrummet går du in i trapphus 21 (bredvid receptionen) och sedan upp en våning. När du har gått ut från trapphuset, gå direkt till höger (rum 24:104).

Andrummets öppettider:

Måndag-fredag kl. 08.00-17.00

Bestämmelserna ovan är gemensamt framtagna av Sektion LÄRA och intendenturen