Informationsbord

Uppsala studentkårs föreningar har möjlighet att efter överenskommelse med intendenten anordna informationsbord i Blåsenhus i enlighet med rektors beslut. Här kan du läsa om de riktlinjer som gäller för tillträde till Uppsala universitets lokaler i andra sammanhang än vid undervisning, forskning och extern uthyrning.

Ansökan om tillstånd görs till intendent Madeleine Larsson god tid i förväg (e-post skickas till intendent@blasenhus.uu.se).

Vid tidpunkten för bokat tillfälle skall receptionen kontaktas så att plats kan anvisas.

Efter avslutat tillfälle skall allt material tas med (inga flygblad får lämnas, felaktigt uppsatta affischer får ej heller förekomma, m.m.)