Kopiering på Blåsenhus

Utskrifter och kopiering

Korint är namnet på systemet som förser studenter och anställda på Uppsala universitet för utskrifter, kopiering och för att scanna dokument och bilder. Du använder sitt passerkort för att kunna använda denna service. Det finns även möjlighet att logga in på Korintmaskinerna med användar-ID och lösenord A. Alla dokument skickas till en skrivarkö vilket gör det möjligt för dig att skriva ut på valfri Korintmaskin på universitetet. Scannade dokument och bilder skickas till din e-post som du har på Uppsala universitet.

Studenter betalar sina utskrifter och kopior med hjälp av PayEx. För mer information om hur du går tillväga för att komma igång med Korint och PayEX, vänligen besök www.korint.uu.se

Studentkopiering

Korint-maskinerna står utplacerade i olika delar av huset, bl.a. i biblioteket.