Studentutrymmen på Blåsenhus

Det finns åtskillga ställen för studenterna på Blåsenhus att uppehålla sig för sina studier. I de olika delarna av byggnaden finns tillgång till öppna läsplatser samt att det även finns tillgång till tre tysta läsrum utöver de utrymmen som finns inne i biblioteket. För mer information, se fliken Studieplatser

Vilrum

Det finns två vilrum i Blåsenhus. Om du behöver tillgång till vilrum - kontakta receptionen. Där lånar du ett kort som ger tillträde till rummet. Rummen går att låna under de tider som receptionen har öppet.