Pentryn

Studenter som har med egen matlåda kan värma maten i de pentryn som finns i Blåsenhus. Det finns två pentryn i hus 14 på markplan. I respektive pentry finns det åtta microvågsugnar, två diskhon, tre kylskåp samt återvinningskär.

Utöver de två pentryn som finns så går det ävem att finna åtta stycken mikrovågsugnar och två kylskåp i hus 14 på plan 1. De är utplacerade vid ingångarna till trapphus 12 samt till trapphus 13. Tänk på att det är många studenter som nyttjar servicen med mikrovågsugnar så det kan uppstå köer vid lunchtid.

Kylskåpen töms och städas varje fredag, så de matlådor som inte är märkta med namn eller när bäst före datum har gått ut slängs.

mikrovågsugn