Studieplatser

I Blåsenhus finns det studieplatser i hus 14 på plan 0, 1 och 2 samt i Blåsenhusbiblioteket. Det finns även möjlighet att bedriva studier i rotundan i hus 10 på våningsplan ett, samt vid datorplatserna utanför hörsalarna på källarplanet.

För studenter som önskar läsa ostört finns förutom studieplatser i biblioteket tre stycken "tysta" läsrum. Ett av rummen finns i hus 14 på entréplan, ett läsrum i hus 21 på plan 1 samt ett i hus 11 på källarvåningen. För att nå 11K:1103 som ligger på källarplan, gå ner för trappen i entréhallen och ta sedan vänster.

Grupprum

Som student på Blåsenhus kan du boka ett grupprum. Det gör du på www.uu.se/goto/grupprum. Du loggar in med användar-ID och lösenord A.

 OBS: Om du inte nyttjat lokalen inom 15 min, får någon annan överta lokalen.

För frågor kring gruppbokningar, vänligen kontakta lokalbokning@uadm.uu.se

(Instruktion skapad av Byggnadsavdelningen, lathund)

Grupprum