Campus management Blåsenhus

Tentamensutlämning på Blåsenhus

Table of contents:

Nyhet:

From måndag 8 januari 2018 görs det ändringar vad gäller tentamensutlämningen. Se nedan vad som gäller för respektive institution.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier


Studenter som läser på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier välkomnas till EDU studenttorg för att hämta ut sin rättade salstentamen.

När?
Måndag - tisdag + torsdag kl. 12.00-13.30

Institutionen för psykologi


Studenter som läser på Institutionen för psykologi hämtar fortsatt ut sin rättade salstentamen i rum 11:K111.

När?
Tisdag + torsdag kl. 12.30-13.00

Tänk på att alltid ha med giltig ID-handling vid uthämtning av salstentamen.

Var finner jag EDUs studenttog och tentamensutlämningen?


Studenttorget är beläget i hus 14 på plan 1. För att komma dit - gå in i hus 12 och upp en våningsplan. När du går ut från trapphuset ser du studenttorget.

Rum 11K:111 finns på källarplanet. Gå ner för den stora trappan i huvudentrén och ta till vänster, alternativt ta hissen till K1 i trapphus 11 eller 21 och fortsätt förbi Gunnar Johansson-salen på din högra sida. Se vår orienteringskarta för att hitta rätt.

När finns salstentamen att hämta ut?


Rättade salstentamina finns för utlämning när ditt resultat har meddelats via någon kanal på Studentportalen. Det innebär att du som student inte ska behöva anpassa dig efter öppettiderna för att få reda på ditt betyg på den skrivna salstentamen. Finns ingen rapportering om betyg på Studentportalen så finns inte tentamensskrivningen för utlämning.

När en salstentamen finns för utlämning kan den hämtas ut under en period på ca. fyra veckor. Efter den perioden arkiveras de tentamensskrivningar som ännu inte är uthämtade under två års tid. Önskar du hämta din skrivna tentamen välkomnas studenter som läser på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier till Erik och Marcus i hus 12 på plan 1. De studenter som läser på Institutionen för psykologi går till Sarah i hus 13 på plan 1.