Att tänka på kring starka dofter och allergi

I Blåsenhus värnar vi om anställda, studenter och besökare. För allas trevnad förväntas alla att följa framtagna riktlinjer och policys gällande rökning och starka dofter.

Rökning:
"Intendenturområdena följer rektors beslut om rökförbud vid entréer, samt har valt att följa Statens folkhälsoinstituts rekommendationer i fråga om e-cigaretter, vattenpipor och liknande rökverk".

Det innebär att rökning inte är tillåtet inomhus, samt inom en radie av 15 meter från husets alla entrédörrar.


Doftpolicy:
Starka dofter ska inte användas i Blåsenhus. Undvik därför användning av exempelvis parfym/rakvatten, starkt doftande blommor, och påträngande lukter till följd av tobaksrök.


Nötallergi:
Tänk på att inte äta sådant som innehåller nötter då det finns allergiker på campus.

Senast uppdaterad: 2023-08-23