Välkommen till Blåsenhus!

Vi vill passa på att påminna om försiktighet vad gäller covid-19.
Följande gäller fortsatt:

 • man ska stanna hemma om man är sjuk, även man är lite sjuk
 • om man är sjuk ska man testa sig
 • håll avstånd så långt det är möjligt, både inomhus och utomhus
 • tvätta händerna och använd handsprit
 • om möjligt, cykla eller gå till universitetet
 • om det är möjligt, utför inläsning och studier hemifrån
 • undvik trängsel och större sociala sammanhang
 • om det inte finns medicinska skäl, vaccinera dig!

Upplever du trängsel på campus?

Meddela oss så snart som möjligt!

Anmälan görs till receptionen, genom att antingen:

 • Informera oss muntligen
 • Maila till reception@blasenhus.uu.se
 • Ring till 018-471 24 40
 • Lämna en anonym lapp i brevinkastet på dörren in till receptionen
  (Receptionen har öppet mån-fre 8.00-16.00)

Om händelsen redan har skett och du ändå vill göra oss uppmärksamma på upplevd trängsel, vänligen ange datum, ungefärligt klockslag samt plats/lokal.

Tack för din hjälp!

Senast uppdaterad: 2021-10-19