Intendenturservice

Intendenturen erbjuder alla anställda i Blåsenhus, support inom IT och allmänteknik.

Anställda på Blåsenhus finner mer information på den interna webbplatsen (inloggning krävs).

Kontaktuppgifter till intendenturen

Intendenturen

Intendenturen ansvarar för gemensamma funktioner för de institutioner, avdelningar och enheter som är verksamma inom Blåsenhus. Det omfattar bland annat IT-servicen i Blåsenhus, men även driften av undervisnings- och datorsalar samt övriga utrymmen. Intendenturen administrerar även nycklar, campuskort, post- och godshantering samt sköter kontakten med Akademiska Hus vid eventuella felanmälningar.

Startsidan i webbläsaren för inloggning på UU-guest. Fält för att skriva in användarnamn och lösenord som skickas med SMS. Create new account för skapande av gästkonto.

WiFi för gäster

UU-Guest är det trådlösa nätverket för tillfälliga besökare och gäster på Uppsala universitet. Väl inloggad gäller uppkopplingen i 24 timmar.

Vid uppkoppling mot UU-Guest öppnas automatiskt en webbläsare på enheten som skall kopplas upp. Öpnnas ingen webbläsare, öppna upp ett webbläsarfönster manuellt. Väl på webbsidan ska ett konto skapas via Create new account.

För att kunna koppla upp sig mot nätverket UU-Guest behövs en mobiltelefon till vilken ett användarnamn och lösenord kan skickas med SMS.

Vilrum

Det finns två vilrum i Blåsenhus. Tillträde till något av rummen fås genom receptionen. I vilrummen får det endast vistas en person per rum och tillfälle. Vilrummen går att låna under de tider som receptionen har öppet.

Senast uppdaterad: 2021-10-13