Intendenturservice

Intendenturen erbjuder alla anställda i Blåsenhus, support inom IT och allmänteknik.

Kontaktuppgifter till intendenturen

Intendenturen

Intendenturen ansvarar för gemensamma funktioner för de institutioner, avdelningar och enheter som är verksamma inom Blåsenhus. Det omfattar bland annat IT-servicen i Blåsenhus, men även driften av undervisnings- och datorsalar samt övriga utrymmen. Intendenturen administrerar även nycklar, campuskort, post- och godshantering samt sköter kontakten med Akademiska Hus vid eventuella felanmälningar.

WiFi för gäster

UU-Guest är nätverket för tillfälliga besökare och gäster. När kontot är skapat är det giltigt i 24 timmar. För att kunna koppla upp sig behövs en mobiltelefon (smartphone) till vilken ett användarnamn och lösenord kan skickas med SMS. Läs mer om hur du skapar ett konto.

Vilrum

Det finns två vilrum i Blåsenhus. För tillträde, gå till receptionen. Det får endast vistas en person per rum och tillfälle. Vilrummen går att låna under de tider som receptionen har öppet.

Post

Intendenturen ansvarar för att leverera post, internpost och paket till postrummen i Blåsenhus.

Små paket levereras och lämnas i postrummen. Större paket levererar vi generellt direkt till beställaren, om ingen annan överenskommelse har gjorts.

Terminstid levereras post två gånger varje vardag mellan klockan 09.30 och 11.00 samt klockan 14.30 och 15.00.

Utgående post lämnas i respektive postrum senast kl. 14.30. Det går även att lämna utgående post i intendenturkorridoren senast kl. 15.30.

Vid frågor om paketleverans, kontakta intendentur@blasenhus.uu.se

Posttider - Leverans och hämtning

Post levereras:

 • 09.30 - 11.00
 • 14.30 - 15.00

Utgående post hämtas:

 • 14.30

Lokalvården

Under 2016-2017 arbetade lokalvårdsenheten tillsammans med enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö vid byggnadsavdelningen med att certifiera universitetets lokalvårdsverksamhet enligt Svanens kriterier. Från och med 8 juni 2017 är lokalvården certifierade. 

Vid frågor om städning eller lån av städvagn går det bra att kontakta serviceledaren, lokalvardenblasenhus@uadm.uu.se

Kvällsvaktmästare på Blåsenhus

När receptionen har stängt så tjänstgör en kvällsvaktmästare.
Vardagar kl. 16.00-20.00 samt lördagar kl. 10.00-14.00.
Gäller ordinarie terminstid. Avvikande tider kan förekomma kläm- och helgdagar

De som jobbar som kvällsvaktmästare är studenter som läser på Uppsala universitet. Skillnaden mot en receptionist som jobbar när receptionen har öppet är att kvällsvaktmästarna inte har någon administrativ service, utan där hälsar vi er välkomna under ordinarie öppettider. Nedan kan du läsa lite om vad en kvällsvaktmästare kan hjälpa till med.

Kvällsvaktmästaren har olika arbetsuppgifter som de skall utföra på sitt arbetspass.

 • hjälper lärare och föreläsare som behöver teknisk support i hör- och lärosalarna
 • stänger av teknik i hör- och lärosalar
 • ser till att mikrofonsändare i hörsalarna sätts på laddning
 • avlöser bibliotekarien vid rast samt hjälper till vid stängning
 • samlar in kläder m.m. som ligger kvarglömt i byggnaden och lägger i receptionen
 • bistår med övrig service (kvällsvaktmästarna kan dock inte utföra all typ av service som ordinarie receptionspersonal kan hjälpa till med, t.ex. kvittera ut campuskort, sälja kompendier osv.)

Om du önskar komma i kontakt med tjänstgörande kvällsvaktmästare går det bra att ringa till 070-167 94 94

Personal

Kvällsvaktmäste som tjänstgör HT19

 • Dennis
 • Fabian
 • Fredrika
 • Josefine
 • Kashma