Intendenturservice

Intendenturen erbjuder alla anställda i Blåsenhus, support inom IT och allmänteknik.

Anställda på Blåsenhus finner mer information på den interna webbplatsen (inloggning krävs).

Kontaktuppgifter till intendenturen

Intendenturen

Intendenturen ansvarar för gemensamma funktioner för de institutioner, avdelningar och enheter som är verksamma inom Blåsenhus. Det omfattar bland annat IT-servicen i Blåsenhus, men även driften av undervisnings- och datorsalar samt övriga utrymmen. Intendenturen administrerar även nycklar, campuskort, post- och godshantering samt sköter kontakten med Akademiska Hus vid eventuella felanmälningar.

Cykelvänlig arbetsplats

Uppsala universitet vill uppmuntra sina medarbetare att cykla till och från jobbet eller i tjänsten. Genom Uppsala kommuns satsning "cykelvänlig arbetsplats" kan medarbetare vid Blåsenhus förbättra sin hälsa och bidra till bättre miljö. Blåsenhus har deltagit i projektet sedan 2015. www.uppsala.se/kampanjsidor/cykelvanlig-arbetsplats.

Information om tjänstecykel för anställda på Blåsenhus - Inloggning krävs (Endast Blåsenhusanställda).

Ett reportag om cykelvänlig arbetsplats finns i nummer 5 av Universen

Symbol for Wi-Fi

WiFi för gäster

UU-Guest är det trådlösa nätverket för tillfälliga besökare och gäster på Uppsala universitet. Inloggningen gäller i 24 timmar. För att kunna koppla upp sig mot UU-guest behövs en mobiltelefon (smartphone) till vilken ett användarnamn och lösenord kan skickas med SMS.

Vilrum

Det finns två vilrum i Blåsenhus. Tillträde till något av rummen fås genom receptionen. I vilrummen får det endast vistas en person per rum och tillfälle. Vilrummen går att låna under de tider som receptionen har öppet.