Dataservice på Blåsenhus

Beställning av arbetsdator och kringutrustning görs via dataservice.

Om du behöver felanmäla en dator, vänligen ange vilken dator det gäller, var den finns och hur felet visar sig. Det kan även gälla problem med utskrifter, nätverk, servrar och liknande. Skicka din felanmälan till dataservice@blasenhus.uu.se.

Kom ihåg att även om du muntligen påtalar fel och liknande – skicka e-post så att vi inte glömmer bort. Vi får bättre möjlighet att göra uppföljningar om anmälan kommer via e-post.

All hantering av datorer och IT i Blåsenhus sker av dataservice.

Inom intendenturen finns en tydlig prioriteringsordning över vilka problem/behov som åtgärdas/tillgodoses först. För att ha överblick och kunna fördela arbetet är det viktigt att all felanmälan sker via formaliserade rutiner. Oavsett problem eller önskemål sker anmälan till intendenturen via följande kanaler:

  • dataservice@blasenhus.uu.se - problem med dator, program och/eller system, samt beställningar av programvaror, datorer och kringutrustning
  • Akuttelefon (018-471 24 04) − problem med server eller lektionssal.

Riktlinjer för IT vid intendenturen vid Blåsenhus
(Inlogg krävs - endast Blåsenhuspersonal)