Blåsenhus

Campus Blåsenhus ägs och förvaltas av Akademiska Hus Uppsala.

Universitetets larmnummer: 018-471 25 00

Uppsala universitets larmnummer används vid risk för, eller konstaderad:

  • allvarlig person-, miljö-, eller egendomsskada
  • skada på universitetets eller den egna verksamhetens goda rykte och profil
  • allvarlig påverkan på institutionens eller universitetets verksamhet

Om det behövs akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, vänligen uppge följande:

  • Ditt namn
  • Plats (Uppsala universitet, Blåsenhus, von Kraemers allé)
  • "Vi behöver väktarstöd omgående på grund av..."

 Obs! Vid akut fara för liv, hälsa och egendom ska SOS Alarm kontaktas!
(00)112
00 gäller om du ringer från en fast telefon

 Uppsala universitet har en informationsida om säkerhetsarbetet.

Senast uppdaterad: 2021-03-02