Blåsenhusbiblioteket

Blåsenhusbiblioteket är ett ämnesbibliotek för psykologi, pedagogik och utbildningsvetenskap. Vi har biblioteksservice till forskare, lärare och studenter vid Uppsala universitet och erbjuder undervisning i bland annat informationssökning och referenshantering.

I biblioteket hittar du aktuell kurslitteratur, forskningslitteratur, vetenskapliga tidskrifter med mera.

  • Sök- och skrivguider – Hitta artiklar, böcker, ämnesdatabaser, uppslagsverk och mycket mer inom psykologi, pedagogik och utbildningsvetenskap i våra ämnesguider.
  • Bibliotekets webbplats – Sök och hitta böcker, artiklar och avhandlingar med mera, se bibliotekets öppettider och kontakta oss via Fråga biblioteket.

Låna böcker

Nya låntagare ska registrera sig som låntagare på bibliotekets registreringssida.

För att kunna låna böcker på biblioteket krävs ett campuskort som studenter på Uppsala universitet ska inneha.

Efter registreringen online ska campuskort samt giltig ID-handling tas med till något av ämnesbiblioteken på Uppsala universitet. Där hjälper en bibliotikarie till att aktivera campuskortet till att fungera som ett lånekort.

De studenter som ännu inte införskaffat ett campuskort rekommenderas att kontrollera sin inkorg efter utskick från Uppsala universitet. Inkorgen finns tillgänglig väl inloggad på studentportalen.uu.se .

För dig med läsnedsättning

Studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en rörelse- eller synnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller bok med förstorad text. 

För studenter på Campus Gotland.

Film om bibliotekets stöd till dig som studerar med en läsnedsättning:

Att studera med talböcker - film från Myndigheten för tillgängliga medier

Lässtudio

Blåsenhusbiblioteket finns en lässtudio som du, som är student på Uppsala universitet är välkommen att boka för ensamstudier.

Kontakta Fråga biblioteket om du vill boka en introduktion.

I lässtudion finns en dator med olika hjälpmedel:

  • TorTalk – ett program för talsyntes som passar bra för vetenskapliga texter. Går även att ladda ned själv
  • SpellRight – stavningshjälp på engelska i Word och Google docs. Går även att ladda ned själv
  • StavaRex – stavningshjälp på svenska i Word och Google docs.
  • TextView – ett program för att kunna läsa MTM:s e-textformat.
  • ClaroReadPlus – ett läsprogram med svensk och engelsk talsyntes och ordprediktion.

Öppettider ämnesbiblioteken

Öppettiderna för ämnesbiblioteken på Uppsala universitet.