Hitta i Blåsenhus

Byggnaden Blåsenhus består av sju stycken huskroppar och de är numrerade 10-14 samt 21 och 24. 

Hur du ska orientera dig efter rumsnummeranvisningen kan du här se som exempel:

10:K102 - Hus 10, på källarplanet (K=källarplanet)
11:130 - Hus 11, på våningsplan 1
12:229 - Hus 12, på våningsplan 2
13:027 - Hus 13, på entrévåningen

Hörsalar Bertil Hammer (24:104), Eva Netzelius (10:K102) och Gunnar Johansson (14:K120) ligger alla på källarplanet. Hörsalarna Betty Pettersson (14:031) samt Sydney Alrutz (13:026) är belägna på entréplanet med Betty Pettersson i direkt anslutning till huvudentrén.

Mazemap

Uppsala universitet erbjuder navigering via din smartphone, surfplatta eller dator.

Se gärna Mazemap för navigering i Blåsenhus. Mazemap går att ladda ner via Google Play eller App Store. Det fungerar även att scanna någon av QR-koderna nedan för att få tillgång till tjänsten.

Väl inne på Mazemap är det möjligt att hitta från punkt A till B. Klicka, förslagsvis, på entréhallen och gör sedan en sökning via vägvisning som visas längst ner på sidan.

Orienteringskarta

Innehåll:

Observera att många salar och arbetsrum som finns i hus 14 och i hus 24 behöver du ta hjälp av trapphus 11-13 alt. 21 för att komma upp en, två eller tre våningar, beroende på vart du ska.

Entréhallen


Nedanför stora trappan i entréhallen

(Tillträde med hiss via hus 11 och hus 21)


Hus 10

Hus 10 är den mittersta delen av byggnaden. Den går från Eva Netzelius-salen på källarplanet och rakt upp till våningsplan 3.

Plan 1

 • Rotundan - Studieplats för studenterna
  (passage via hus 11)

Plan 2


Hus 11

Plan 1

 • Datorsal, 11:131
 • Grupprum
 • Lärosalar

Plan 2


Hus 12

Plan 0

Plan 1

 • Grupprum
 • Lärosalar
 • Kursadministrativ korridor för studenter på EDU*
 • Postrum för anställda på EDU*
 • Studievägledning för dig med behov av särskilt stöd, samt fristående kurser på grundnivå (Johanna Vestermark)*

*Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU)

Plan 2

 • Grupprum
 • Lärosalar

Hus 13

Plan 0

Plan 1

Plan 2


Hus 14

Hus 14 är den långa glaskorridoren som sträcker sig från Betty Pettersson vid huvudentrén till utgången mot Plantskolegränd. All passage som rör hus 14 upp till plan 1, 2 eller 3 måste gå via hus 11, 12 eller 13.

Plan 0

 • Coffee shop
 • Pentry - 2 stycken. Kylskåp, mikrovågsugnar och diskhon
 • Tyst läsrum (14:016)

Plan 1

 • Kylskåp och mikrovågsugnar
 • Studievägledning lärarutbildningen 
  Passage via hus 11. Gå ut från trapphuset, ta till höger
 • Masterprogram i pedagogiskt ledarskap
  Masterprogram i utbildningsvetenskap
  Fristående kurser på avancerad nivå
  Kursadministratör: Lena Larson Johannesson
  Passage via hus 11. Gå ut från trapphuset, ta till vänster
 • Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)
  Kursadministratör Ellen Matlok-Ziemann
  Passage via hus 11. Gå ut från trapphuset, ta till vänster
 • VFU-koordinatorer för lärarutbildningen
  Passage via hus 11. Gå ut från trapphuset, ta till höger
 • Sammanträdesrum (14:114)
  Passage via hus 12. Gå ut från trapphuset, ta till höger

Plan 2

 • Kylskåp och mikrovågsugnar
 • Mötesrum 2 (14:251)
  Passage via hus 11. Gå ut från trapphuset, första rummet rakt fram
 • Sammanträdesrum (14:213)
  Passage via hus 12. Gå ut från trapphuset, ta till höger

Plan 3

 • Personalpentry
  Passage via hus 11. Låst utrymme
 • Sammanträdesrum (14:3271 och 14:3602)
  Passage via hus 12. Gå ut från trapphuset, ta till vänster1 eller höger2
 • Studievägledning Institutionen för psykologi
  Passage via hus 13. Gå ut från trapphuset, ta till vänster
 • Tupprummet (14:340), sammanträdesrum (14:341)
  Passage via hus 11. Rummen ligger inne i personalutrymmet = låst

Hus 21/24

Hus 24 är den sektion som går från Bertil Hammer på källarplanet och rakt upp till våningsplan 3. Det trapphus som är märkt Hus 21 används alltså både för att komma till rum i hus 21 och hus 24.

Plan 0

Plan 1

Plan 2

 • Grupprum
 • Lärosal
 • Mötesrum 1 (24:203)
 • Sammanträdesrum (21:237, 21:238)

Lärosalar och grupprum*:

 • Kulingen
 • Brisen
 • Lugnet
 • Stormen
 • Orkanen

*Enheten för universitetspedagogik

Plan 3