Hitta i Blåsenhus

Campus Blåsenhus består av sju stycken huskroppar som är sammanlänkade till en byggnad. Väl inne i Blåsenhus är huskropparna numrerade mellan 10 och 14 samt 21 och 24. Huskropparna benämns som hus och således benämns som hus 11, hus 12 osv.

Orientering var lokalerna finns i huset anges efter rumsnummeranvisningen.
Exempel på lokalers benämning:

10:K102 - Hus 10, på källarplanet (K=källarplanet)
11:130 - Hus 11, på våningsplan 1
12:229 - Hus 12, på våningsplan 2
13:027 - Hus 13, på entrévåningen

Hörsalar Bertil Hammer (24:K104), Eva Netzelius (10:K102) och Gunnar Johansson (14:K120) ligger alla på källarplanet. Hörsalarna Betty Pettersson (14:031) samt Sydney Alrutz (13:026) är belägna på entréplanet med Betty Pettersson i direkt anslutning till huvudentrén.

Orienteringskarta

Innehåll:

Orienteringskarta som visar de olika huskroppar som finns på Blåsenhus

Observera att många salar och arbetsrum som finns i hus 14 och i hus 24 kräver passerhjälp av hus 11, 12, 13 eller 21 för att komma upp en, två eller tre våningar. Det finns inget trapphus som heter hus 14.

Entréhallen

I Entréhallen finnes bl.a.


Nedanför stora trappan i entréhallen

Med nedgång via den stora trappan i entréhallen alternativt med hiss eller trappa via hus 11 och hus 21 nås källarplanet. På källarplanet finns bl.a.


Hus 10

Hus 10 är den mittersta delen av byggnaden och går från Eva Netzelius-salen på källarplanet och rakt upp till våningsplan 3. Det finns inget trapphus som heter hus 10.

Hus 10 Plan 1

 • Rotundan - Studieplats för studenterna
  (passage sker via hus 11 till plan 1)

Plan 2


Hus 11

Plan 1

 • Grupprum
 • Lärosalar

Plan 2


Hus 12

Plan 0

Plan 1

 • Grupprum
 • Lärosalar
 • Kursadministrativ korridor för studenter på EDU*
 • Postrum för anställda på EDU*
 • Studievägledning för dig med behov av särskilt stöd, samt fristående kurser på grundnivå*

*Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU)

Plan 2

 • Grupprum
 • Lärosalar

Hus 13

Plan 0

Plan 1

Plan 2


Hus 14

Hus 14 är den långa glaskorridoren som sträcker sig från Betty Pettersson vid huvudentrén till utgången mot Plantskolegränd. All passage som rör hus 14 upp till plan 1, 2 eller 3 måste gå via hus 11, 12 eller 13.

Plan 0

 • Coffee shop
 • Pentry - 2 stycken. Kylskåp, mikrovågsugnar och diskhon
 • Tyst läsrum (14:016)

Plan 1

 • Kylskåp och mikrovågsugnar
 • Studievägledning lärarutbildningen 
  Passage via hus 11. Gå ut från trapphuset, ta till höger
 • Studievägledning och kursadministration för:
  Masterprogram i pedagogiskt ledarskap
  Masterprogram i utbildningsvetenskap
  Fristående kurser på avancerad nivå
  Kursadministratör: Lena Larson Johannesson
  Passage via hus 11. Gå ut från trapphuset, ta till vänster
 • Studievägledning och kursadministration för:
  Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)
  Kursadministratör Ellen Matlok-Ziemann
  Passage via hus 11. Gå ut från trapphuset, ta till vänster
 • VFU för lärarutbildningen
  Passage via hus 11. Gå ut från trapphuset, ta till höger
 • Sammanträdesrum (14:114)
  Passage via hus 12. Gå ut från trapphuset, ta till höger

Plan 2

 • Kylskåp och mikrovågsugnar
 • Mötesrum 2 (14:251)
  Passage via hus 11. Gå ut från trapphuset, första rummet rakt fram
 • Sammanträdesrum (14:213)
  Passage via hus 12. Gå ut från trapphuset, ta till höger

Plan 3

 • Personalpentry
  Passage via hus 11. Låst utrymme
 • Sammanträdesrum (14:3271 och 14:3602)
  Passage via hus 12. Gå ut från trapphuset, ta till vänster1 eller höger2
 • Studievägledning Institutionen för psykologi
  Passage via hus 13. Gå ut från trapphuset, ta till vänster
 • Tupprummet (14:340), sammanträdesrum (14:341)
  Passage via hus 11. Rummen ligger inne i personalutrymmet = låst

Hus 21/24

Hus 24 är den huskropp som går från Bertil Hammer på källarplanet och rakt upp till våningsplan 3. Det trapphus som är märkt Hus 21 används alltså både för att komma till rum i hus 21 och hus 24.

Plan 0

Plan 1

Plan 2

 • Grupprum
 • Lärosal
 • Mötesrum 1 (24:203)
 • Sammanträdesrum (21:237, 21:238)

Lärosalar och grupprum*:

 • Kulingen
 • Brisen
 • Lugnet
 • Stormen
 • Orkanen

*Enheten för universitetspedagogik

Plan 3