Hitta i Blåsenhus

Campus Blåsenhus består av sju stycken huskroppar som är sammanlänkade till en byggnad. Väl inne i Blåsenhus är huskropparna numrerade mellan 10 och 14 samt 21 och 24. Huskropparna benämns som hus och således benämns som hus 11, hus 12 osv.

Orientering var lokalerna finns i huset anges efter rumsnummeranvisningen.
Exempel på lokalers benämning:

10:K102 - Hus 10, på källarplanet (K=källarplanet)
11:130 - Hus 11, på våningsplan 1
12:229 - Hus 12, på våningsplan 2
13:027 - Hus 13, på entrévåningen

Hörsalar Bertil Hammer (24:K104), Eva Netzelius (10:K102) och Gunnar Johansson (14:K120) ligger alla på källarplanet. Hörsalarna Betty Pettersson (14:031) samt Sydney Alrutz (13:026) är belägna på entréplanet med Betty Pettersson i direkt anslutning till huvudentrén.

Orienteringskarta

Innehåll:

Orienteringskarta som visar de olika huskroppar som finns på Blåsenhus

Observera att många salar och arbetsrum som finns i hus 14 och i hus 24 kräver passerhjälp av hus 11, 12, 13 eller 21 för att komma upp en, två eller tre våningar. Det finns inget trapphus som heter hus 14 eller hus 24.

Entréhallen


Källarplanet


Hus 10

Plan 1

 • Rotundan - Studieplats för studenterna
  (passage sker via hus 11 till plan 1)

Plan 2


Hus 11

Plan 1

 • Grupprum
 • Lärosalar

Plan 2

 • Bildsal
 • Grupprum

Hus 12

Plan 0

Plan 1

 • Grupprum
 • Lärosalar
 • Kursadministrativ korridor för studenter på EDU*
 • Postrum för anställda på EDU*
 • Studievägledning för dig med behov av särskilt stöd, samt fristående kurser på grundnivå*

*Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU)

Plan 2

 • Grupprum
 • Lärosalar

Hus 13

Plan 0

Plan 1

Plan 2


Hus 14

Observera att det inte finns något trapphus 14. Tillträde till de olika våningsplanen sker via hus 11, hus 12 eller hus 13.

Plan 0

 • Coffee shop
 • Pentry - Två stycken, utrustade med kylskåp, mikrovågsugnar och diskhon
 • Tyst läsrum (14:016)

Plan 1

Plan 2

 • Kylskåp och mikrovågsugnar
 • Mötesrum 2 (14:251)
 • Sammanträdesrum (14:213)

Plan 3

 • Sammanträdesrum (14:327 och 14:360)
 • Tupprummet (14:340), sammanträdesrum (14:341)

Hus 21/24

Plan 0

Plan 1

Plan 2

 • Grupprum
 • Lärosalar
 • Mötesrum 1 (24:203)
 • Sammanträdesrum (21:237, 21:238)

Lärosalar och grupprum*:

 • Kulingen
 • Brisen
 • Lugnet
 • Stormen
 • Orkanen

*Enheten för universitetspedagogik

Plan 3