Hitta i Blåsenhus

Campus Blåsenhus består av sju stycken huskroppar som är sammanlänkade till en byggnad. Väl inne i Blåsenhus är huskropparna numrerade mellan 10 och 14 samt 21 och 24. Huskropparna benämns som hus och blir således hus 11, hus 12 osv.

Orientering var lokalerna finns i huset anges efter rumsnummeranvisningen.
Exempel på lokalers benämning:

10:K102 - Hus 10, på källarplanet (K=källarplanet)
11:130 - Hus 11, på våningsplan 1
12:229 - Hus 12, på våningsplan 2
13:027 - Hus 13, på entrévåningen

Hörsalar Bertil Hammer (24:K104), Eva Netzelius (10:K102) och Gunnar Johansson (14:K120) ligger alla på källarplanet. Hörsalarna Betty Pettersson (14:031) samt Sydney Alrutz (13:026) är belägna på entréplanet med Betty Pettersson i direkt anslutning till huvudentrén.

Orienteringskarta

Innehåll:

Orienteringskarta som visar de olika huskropparna på Blåsenhus. Väderstreck utmarkerat i vilken riktning de olika huskropparna finns.

Observera att många salar och arbetsrum som finns i hus 14 och i hus 24 kräver tillträde via något av trapphusen märkta hus 11, hus 12, hus 13 eller hus 21 för att komma upp en, två eller tre våningar med trappa eller hus. Det finns således inga trapphus som heter hus 14 eller hus 24.

Entréhallen

På entréplanet i direkt anslutning till entréhallen finns:


Källarplanet

På källarplanet där bland annat de tre största hörsalarna finns går det att gå ner via den stora trappan i entréhallen, alternativt med trappa eller hiss via någon av trapphusen hus 11 eller hus 21.


Hus 10

Blåsenhus mitt benämns som hus 10. För att komma till rotundan eller den laborativa lärosalen krävs uppgång vis hus 11 eller hus 21.

Plan 1

 • Rotundan - Studieplats för studenterna
  (passage sker via hus 11 till plan 1)

Plan 2


Hus 11

Plan 1

 • Grupprum
 • Lärosalar

Plan 2

 • Bildsal
 • Grupprum

Hus 12

Plan 0

Plan 1

 • Grupprum
 • Lärosalar
 • Kursadministrativ korridor för studenter på EDU*
 • Postrum för anställda på EDU*
 • Studievägledning för dig med behov av särskilt stöd, samt fristående kurser på grundnivå*

*Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU)

Plan 2

 • Grupprum
 • Lärosalar

Hus 13

Plan 0

Plan 1

Plan 2


Hus 14

Observera att det inte finns något trapphus 14. Tillträde till de olika våningsplanen sker via hus 11, hus 12 eller hus 13.

Plan 0

 • Coffee shop
 • Pentry - Två stycken, utrustade med kylskåp, mikrovågsugnar och diskhon
 • Tyst läsrum (14:016)

Plan 1

Plan 2

 • Kylskåp och mikrovågsugnar
 • Mötesrum 2 (14:251)
 • Sammanträdesrum (14:213)

Plan 3

 • Sammanträdesrum (14:327 och 14:360)
 • Tupprummet (14:340), sammanträdesrum (14:341)

Hus 21/24

Tillträde till rum beläget i hus 24 sker via hus 21.

Plan 0

Plan 1

Plan 2

 • Grupprum
 • Lärosalar
 • Mötesrum 1 (24:203)
 • Sammanträdesrum (21:237, 21:238)

Lärosalar och grupprum*:

 • Kulingen
 • Brisen
 • Lugnet
 • Stormen
 • Orkanen

*Enheten för universitetspedagogik

Plan 3

Senast uppdaterad: 2021-10-13