Hitta till Blåsenhus

Uppsala universitets campusbyggnad Blåsenhus ligger i kvarteret med samma namn.

Adressen till campus Blåsenhus är von Kraemers Allé 1 och har två ingångar för besökare. von Kraemers Allé 1A är huvudingången som ligger till väst och von Kraemers Allé 1 C är ingången från innergården i ostlig riktning. Besökare till psykologmottagningen går in via von Kramers Allé 1 B i öst.

Det är möjligt att hitta till Blåsenhus via google maps, eniro eller hitta.se.

Karta som visar Blåsenhusområdet med campus Blåsenhus inringat.

Hur tar jag mig till Blåsenhus?

Cyklister ska vid ankomst parkera sin cykel i ett cykelställ som finns strategiskt utplacerade i direkt anslutning till byggnaden.

Bussressenärer kan söka tidtabeller på Upplands Lokaltrafiks hemsida. Ange Blåsenhus eller Segerstedt för närmaste busshållplatser för avstigning.

Möjlighet till att parkera bilen finns i nära anslutning till campus Blåsenhus. Information om parkeringsmöjligheter finns på blasenhus.uu.se/besok/parkering.