Hitta till Blåsenhus

Uppsala universitets campusbyggnad Blåsenhus ligger i kvarteret med samma namn.

Adressen till campus Blåsenhus är von Kraemers Allé 1 och har två ingångar för besökande (1A och 1 C), en ingång för besökare till psykologmottagningen (1 B), samt en varumottagning (1 E).

Blåsenhus kan även hittas via google maps, eniro eller hitta.se

Karta som visar Blåsenhusområdet med campus Blåsenhus inringat.

Hur tar jag mig till Blåsenhus?

Cyklister ska vid ankomst parkera sin cykel i ett cykelställ som finns strategiskt utplacerade i direkt anslutning till byggnaden.

Bussredande kan söka tidtaballer på Upplands Lokaltrafiks hemsida. Ange Blåsenhus eller Segerstedt för närmaste busshållplatser för avstigning.

Bilparkering finns i nära anslutning till campus Blåsenhus. Information om parkeringsmöjligheter med bil finns på parkeringssidan.