Hitta till Blåsenhus

Uppsala universitets campusbyggnad Blåsenhus ligger i kvarteret med samma namn.

Besöksadressen till campus Blåsenhus är von Kraemers Allé 1 A. Besökare till psykologmottagningen går in via von Kramers Allé 1 B i väst.

Översiktskarta på campus Blåsenhus med väderstreckshänvisningar.

Det är möjligt att hitta till Blåsenhus via google maps, eniro eller hitta.se.

Hur tar jag mig till Blåsenhus?

Cyklister ska vid ankomst parkera sin cykel i ett av cykelställ som finns strategiskt utplacerade i direkt anslutning till byggnaden.

Bussressenärer kan söka tidtabeller på Upplands Lokaltrafiks hemsida. Ange Blåsenhus eller Segerstedt för närmaste busshållplatser för avstigning.

Möjlighet till att parkera bilen finns i nära anslutning till campus Blåsenhus. Information om parkeringsmöjligheter finns på blasenhus.uu.se/besok/parkering.

Senast uppdaterad: 2021-06-04