Hitta till Blåsenhus

Uppsala universitets campusbyggnad Blåsenhus ligger i kvarteret med samma namn.

Besöksadressen till campus Blåsenhus är von Kraemers Allé 1 A. Besökare till psykologmottagningen går in via von Kramers Allé 1 B i väst.

Det är möjligt att hitta till Blåsenhus via google maps, eniro eller hitta.se.

Hur tar jag mig till Blåsenhus?

Cyklister ska vid ankomst parkera sin cykel i ett av de cykelställ som finns strategiskt utplacerade i direkt anslutning till byggnaden.

Bussressenärer kan söka tidtabeller på Upplands Lokaltrafiks hemsida. Ange Blåsenhus eller Segerstedt som närmaste busshållplatser för avstigning.

Möjlighet till att parkera bilen finns i nära anslutning till campus Blåsenhus. Information om parkeringsmöjligheter finns på blasenhus.uu.se/besok/parkering.

Senast uppdaterad: 2022-03-08