Parkering på Blåsenhus

Innehåll:

Bilparkering


I Blåsenhusområdet finns det parkeringsplatser för studenter, anställda och besökare.

Var kan jag parkera min bil?


Tänk på att alltid titta på aktuell skyltning innan du parkerar din bil, t.ex. om ett särskilt tillstånd krävs. En betald parkeringsbiljett utan särskilt tillstånd ger en kontrollavgift.

  • Gul = Allmän parkering
  • Blå = Giltigt parkeringstillstånd krävs (för anställda på Uppsala universitet)
  • Röd = Förhyrda platser
  • Rosa = Besökare till Kåbohälsan / Östra Ögon

Betalning


Betalning av parkeringen görs med för Q-PARK godkända betalkort.

Taxa 2 (rabatt)
Anställda och studenter (som är registrerade på en kurs) på Uppsala universitet som har ett giltigt campuskort kan få tillgång till Taxa 2 genom att hålla upp campuskortet mot kortläsaren på betalautomaten. Med Taxa 2 ges rabatterad parkeringsavgift och därigenom erlägger du en avgift på 40 kr. per dygn.

Övrig parkering


På innergården finns parkeringsplatser för rörelsehindrade med giltigt parkeringskort, en motorcykelparkering som gäller under perioden 1/4-31/10, samt reserverade parkeringsplatser för besökare till Barn- och Babylabbet. Övriga parkeringar på innergården kräver särskilt parkeringstillstånd.

Cykelparkering


På innergården finns en stor och trevlig cykelparkering, i nära anslutning till entréhallen. Övrig cykelparkering finns utanför biblioteket, restaurangen och psykologmottagningen. Tänk på att alltid parkera din cykel i ett cykelställ för att underlätta framkomligheten för personer med funktionshinder, men även för gäster med barnvagn som ska till Uppsala Barn- och Babylab samt för utryckningsfordon.

Cykelparkeringen utanför biblioteket har 132 platser, utanför restaurang Feiroz finns 48 platser, vid hus 13 där Plantskolegränd går finns 144 platser och på innergården finns 294 platser. Tack för att du parkerar din cykel i ett cykelställ och på så vis underlättar framkomligheten.

Akademiska hus bjuder på luft för den som behöver pumpa sina cykeldäck och de är placerade i anslutning till entrédörrarna på fram- och baksidan av Blåsenhus.

Cykelparkering på innergården