Parkering på Blåsenhus

Innehåll:

Bilparkering


I Blåsenhusområdet finns det parkeringsplatser för studenter, anställda och besökare. Avgift erläggs i någon av de betalautomater som finns vid respektive parkeringsområde.

Var kan bilen parkeras?


Tänk på att alltid vara aktsam på aktuell skyltning innan parkering, t.ex. om ett särskilt tillstånd krävs. Parkeringsområden där särskilda tillstånd inom Uppsala universitet krävs, gäller under de dagar och tider som står angivet på parkeringsskyltarna. Särskilda tillstånd ges endast till anställda inom Uppsala universitet. Besökare välkomnas till de allmänna parkeringarna.

Parkeringskartan för Blåsenhusområdet är färgkodad för att visa var det är möjligt att parkera sin bil.

 • Gul = Allmän parkering för studenter, anställda och besökare
  Område B, D, F, viss del av H, I, J, viss del av L, viss del av O samt P.
 • Blå = Giltigt parkeringstillstånd krävs (för anställda på Uppsala universitet)
  Område A och E
 • Röd = Förhyrda platser
  Viss del av område A B E F H L samt O. Hela område C G K M samt N
 • Rosa = Besökare till Kåbohälsan / Östra Ögon
  Viss del av område B

Färgkodad parkeringskarta över Blåsenhusområdet

Betalning


Betalning för parkeringen görs med för Q-PARK godkända betalkort eller i parkeringsapplikationen MobilPark. Information kring parkeringszon som ska anges i applikationen finns vid parkeringsområdet.

Taxa 2 (rabatt)
Anställda och studenter (som är registrerade på en kurs) på Uppsala universitet och som har ett giltigt campuskort kan få tillgång till Taxa 2 genom att hålla upp campuskortet mot kortläsaren på betalautomaten. Med Taxa 2 ges rabatterad parkeringsavgift. Rabatten ges även i parkeringsapplikationen MobilPark genom inloggning med användarnamn och lösenord A på Uppsala universitet.

Övrig parkering


På innergården finns parkeringsplatser för rörelsehindrade med giltigt parkeringskort, en motorcykelparkering som gäller under perioden första april till sista oktobersamt reserverade parkeringsplatser för besökare till Uppsala Barn- och Babylab.

Cykelparkering


På innergården finns en stor och trevlig cykelparkering, i nära anslutning till entréhallen. Övrig cykelparkering finns utanför biblioteket, restaurangen och psykologmottagningen. Tänk på att alltid parkera din cykel i ett cykelställ för att underlätta framkomligheten för personer med funktionshinder, men även för gäster med barnvagn som ska till Uppsala Barn- och Babylab samt för utryckningsfordon.

Cykelparkeringen utanför biblioteket har 132 platser, utanför restaurang Feiroz finns 48 platser, vid hus 13 vid Plantskolegränd finns 144 platser och på innergården finns 294 platser. Tack för att du parkerar din cykel i ett cykelställ och på så vis underlättar framkomligheten.

Akademiska hus har två luftstationer för de som behöver pumpa sina cykeldäck. Luftstationerna är placerade i anslutning till cykelparkeringen utanför restaurang Feiroz på framsidan och vid cykelparkeringen i nära anslutning till ingång 1 C.

Fotot visar på rätt parkerade cyklar på innergården
Cykelparkering på innergården

Senast uppdaterad: 2021-10-13