Med personlig service i fokus

Receptionen är lokaliserad i direkt anslutning till huvudentrén. Hit välkomnas studenter, anställda och besökare för att få hjälp och svar på sina frågor som rör den dagliga verksamheten på Blåsenhus.

Service i receptionen

Receptionen hjälper bl.a. till med följande service:

Receptionen har öppet, måndag till fredag klockan 8.00 till 16.00 under ordinarie terminstider. Avvikande öppettider kan förekomman inför och vid svenska helgdagar.

Telefon: 018-471 24 40
E-post: reception@blasenhus.uu.se

Försäljning i receptionen

Receptionen tillhandahåller försäljning av profilprodukter från Uppsala universitet.

Profilprodukterna som universitetet har plockat fram säljs på de olika campusområdena samt i webbutiken.

Även utskriftskuponger till utskrifts- och kopieringsystemet eduPrint finns att köpa i receptionen.

Lost and found - Inlämnade attiraljer

Fråga i receptionen efter förlorade ägodelar. Dagligen lämnas det in allt från mössor, halsdukar, tomma matlådor, laddare tll datorer och mobiltelefoner, m.m.

Välkommen förbi receptionen för att fråga efter förlorade ägodelar, eller kontakta receptionen via telefon eller e-post.

Kontakt
Telefon: 018-471 24 40
E-post: reception@blasenhus.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-03-08