Med personlig service i fokus

Receptionen är lokaliserad i direkt anslutning till huvudentrén. Hit välkomnas studenter, anställda och besökare för att få hjälp och svar på sina frågor som rör den dagliga verksamheten på Blåsenhus.

Service i receptionen

Receptionen hjälper bl.a. till med följande service:

  • hjälp att hitta i Blåsenhus
  • skriva ut campuskort
  • skriva ut engångskod för att aktivera användarkonto

Telefon: 018-471 24 40
E-post: reception@blasenhus.uu.se

Försäljning

Receptionen tillhandahåller försäljning av profilprodukter från Uppsala universitet.

Profilprodukterna som universitetet har plockat fram säljs på de olika campusområdena samt i webbutiken.

Även utskriftskuponger till utskrifts- och kopieringsystemet eduPrint finns att köpa i receptionen.

Lost and found

Fråga i receptionen efter förlorade ägodelar. Dagligen lämnas det in allt från mössor, halsdukar, till tomma matlådor, laddare tll datorer och mobiltelefoner, m.m.

Välkommen förbi receptionen för att fråga efter förlorade ägodelar, eller kontakta receptionen via telefon eller e-post.

Kontakt
Telefon: 018-471 24 40
E-post: reception@blasenhus.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-10-22