Välkommen att boka konferens i Blåsenhus

Under er konferens är ni välkomna att vända er till receptionen i entréhallen vid frågor och funderingar.

Bokningsförfrågan

Din bokningsförfrågan och bokning av konferens mailar du till lokalbokning och intendent. Se gärna våra bokningsbara lokaler.

OBS! Om bokningen avser sen kväll eller helgdag (dvs. tider utanför våra ordinarie öppettider) tillkommer kostnad för teknikhjälp/personal.

Inför konferensen

När lokal är bokad:

 • kontakta intendenten för t.ex. visning av lokal, beställningar och övriga frågor. I menyn till höger kan du se vad du kan beställa i samband med konferens.
 • beställ gärna förtäring såsom lunch/middag/kaffe/fika etc. Kontakta restaurang Feiroz som har sin verksamhet på entréplanet. Se deras hemsida för meny.
 • ska evenemangsarrangören fylla i checklistan för riskbedömning (Riskanalys) senast 5 arbetsdagar före evenemanget. Säkerhetsenheten gör sedan en riskanalys och bedömer behovet av säkerhetshöjande åtgärder.

Ev. kostnader för säkerhetsåtgärder faktureras respektive arrangör.

Några veckor innan konferensen, bestäm ett möte med intendenten för att gå igenom aktuell bokning, säkerhetsföreskrifter och eventuella ändringar etc.

Vad du kan beställa
 • mäss- och utställningsplats i entréhallen
 • registreringsbord
 • passerkort till bokade lokaler
 • teknikhjälp
 • Plats vid mingelytan
  (kaffe och förtäring bokas via Feiroz)
 • ståbord/fällbord
 • skärmväggar
 • ljudanläggning
 • extra sopkärl

Hitta hit och hitta här

För  bästa sätt att ta sig till Blåsenhus finns sidan hitta hit. För inomhusnavigering kan Mazemap användas. En oriteringskarta finns även att tillgå via hitta här.

Parkering

Se parkeringskartan nedan var bilen kan parkeras. Det är de gula områdena som är gästparkering. Avgift erläggs i betalautomat.

Det är möjligt att skicka parkeringskartan till konferensdeltagare i förväg. Bifoga pdf-filen med parkeringskartan.

För mer information, se parkeringssidan för Blåsenhusområdet.

WiFi för gäster

UU-Guest är nätverket för tillfälliga besökare och gäster. När kontot är skapat är det giltigt i 24 timmar. För att kunna koppla upp sig behöver du ha en mobiltelefon till vilken ett användarnamn och lösenord kan skickas med SMS. Läs mer om hur du skapar ett konto.

Godsmottagning

Då vi har begränsad yta på godsmottagningen kan vi ta emot och förvara eventuellt gods tidigast 2 dagar innan konferens. Meddela intendenten innan leverans.

Leveransadress:
Blåsenhus intendenturområde
Att: Konferensens namn och datum för konferensen
(Ange även ett kontakttelefonnummer)
Von Kraemers allé 1E
752 37 Uppsala

Ventilationsknapp

Intendenturen har tillsammans med Akademiska hus arbetat med att sänka energiförbrukningen. Som ett resultat av detta arbete beslutade intendenturstyrelsen att installera ventilationsknappar.

Ordinarie ventilation är aktiverad måndag till fredag kl. 06.00 - 16.30. Övriga tider aktiveras ventilationen via knappar som finns utplacerade i korridorerna på respektive våningsplan. Ventilationen är då igång i aktuell huskropp under 2 timmar.

Bokningsperioder

Lokaler i Blåsenhus är bokningsbara för vårterminen tidigast 15 december och inför höstterminen tidigast 15 juni. Blåsenhus egna verksamheter ska schemalägga sina kurser först, därefter kan andra verksamheter inom Uppsala universitet eller externa förhyrare göra bokningar. Undantag kan göras om tiden för konferensen ligger utanför ordinarie termin eller bedöms av lokalbokare som ”lågsäsong”.