Blåsenhus

Campus Blåsenhus ägs och förvaltas av Akademiska Hus Uppsala. Läs gärna husguiden som informerar om fastigheten.

Miljö

Blåsenhus arbetar aktivt med miljöfrågor. Läs mer om detta på vår miljösida.

Universitetets larmnummer: 018-471 25 00

Uppsala universitets larmnummer ringer du vid risk för, eller konstaderad:

  • allvarlig person-, miljö-, eller egendomsskada
  • skada på universitetets eller den egna verksamhetens goda rykte och profil
  • allvarlig påverkan på institutionens eller universitetets verksamhet

Om det behövs akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, vänligen uppge följande:

  • Ditt namn
  • Plats (Uppsala universitet, Blåsenhus, von Kraemers allé)
  • "Vi behöver väktarstöd omgående på grund av..."

 Obs! Vid akut fara för liv, hälsa och egendom ska SOS Alarm kontaktas!
(00)112
00 gäller om du ringer från en fast telefon

 Mer information om säkerhetsarbetet på Uppsala universitet