Cykelvänlig arbetsplats

Uppsala universitet vill uppmuntra sina medarbetare att cykla till och från jobbet eller i tjänsten. Genom Uppsala kommuns satsning "cykelvänlig arbetsplats" kan medarbetare vid Blåsenhus förbättra sin hälsa och bidra till bättre miljö. Blåsenhus har deltagit i projektet sedan 2015. www.uppsala.se/kampanjsidor/cykelvanlig-arbetsplats.

Verksamma på Blåsenhus kan låna en tjänstecykel över dagen
(För mer information krävs inlogg - Endast Blåsenhusanställda)

Ett reportag om cykelvänlig arbetsplats finns i nummer 5 av Universen

Cykelvänlig arbetsplats 2021

Blåsenhus har från Uppsala kommun sedan 2015 diplomerats som cykelvänlig arbetsplats, enligt de krav som ska uppfyllas.

Diplom för en cykelvänlig arbetsplats 2021
Diplom 2021

Diplom 2020

Diplom cykelvänlig arbetsplats 2020
Diplom 2020

Diplom 2019

Diplom cykelvänlig arbetsplats 2019
Diplom 2019

Diplom 2018

Diplom cykelvänlig arbetsplats 2018
Diplom 2018

Diplom 2017

Diplom cykelvänlig arbetsplats 2017
Diplom 2017

Diplom 2016

Diplom cykelvänlig arbetsplats 2016
Diplom 2016

Diplom 2015

Diplom cykelvänlig arbetsplats 2015
Diplom 2015
Senast uppdaterad: 2022-10-19